POCINČANI LIMOVI I TRAKE

U okviru programa pocinčanih limova i traka nudimo slijedeće grupe proizvoda:

 • vruće cinčani limovi i trake
 • elektrolitski cinčani limovi i trake
 • pocinčane bojane trake
 • aluminizirani limovi i trake
 • alucink limovi i trake

Pored osnovnih dimenzija limova i traka, možemo ponuditi obradu tankih limova formatiziranih prema vašim potrebama. Nudimo kvalitetno uzdužno rezanje i poprečno rezanje osnovnog koluta na uže trakice i ploča na traženi format, radi optimalizacije i minimalizacije škarta. Opremljeni smo modernim linijama koje nam omogućavaju neophodnu fleksibilnost u ispunjavanju zahtjeva i očekivanja kupaca.

Pocinčane trake


Vruće cinčane trake EN 10327/EN 10143

    		Debljina: 0,40 - 4,00 mm
    		Širina: 8 – 1.500 mm
    		Kvalitete: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D
    		Nanos cinka: min. Z50 g/m², max. Z450 g/m²
    		

Elektrolitsko cinčane trake EN 10152/EN 10131

    		Debljina: 0,40 - 3,00 mm
    		Širina: 8 – 1.500 mm
    		Kvaliteta: DC01 – DC04 +ZE25/25, (ZE50/50, ZE75/75, ZE100/100)    		

Aluzink trake EN 10327/EN 10215

    		Debljina: 0,40 - 3,00 mm
    		Širina: 8 – 1.500 mm
    		Kvalitete: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D +AS60 (AS80, AS100, AS120, AS150)
    		

Aluzink trake EN 10327/EN 10215

    		Debljina: 0,40 – 2,50 mm
    		Širina: 8 – 1.500 mm
    		Kvalitete:
    			a) za izvlačenje, oblikovanje i savijanje: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D +AZ
    			b) za strukturne upotrebe, profiliranje: S250GD+AZ; S280GD+AZ; S320GD +AZ
    		Oznake za nanos: AZ100, AZ150, AZ185, AZ200    		
			

Pocinčane bojane trake (nanos EN 10169 – RAL 8004/8002)

    		Isporuka prema dogovoru o dimenzijama, kvalitetu i boji.
    		Lim je obojen u standardnim RAL bojama, jednostrano ili dvostrano s mogućnošću zaštite gornje strane površine sa PVC folijom.    		
			


Pocinčani limovi


Vruće cinčani limovi EN 10327/EN 10143

			Debljina: 0,40 - 3,00 mm
			Formati: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
			Kvalitete: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D
			Nanos cinka: min. Z50 g/m², max. Z450 g/m²			
			

Elektrolitsko cinčani limovi EN 10152/EN 10131

			Debljina: 0,40 - 3,00 mm
			Formati: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
			Kvalitete: DC01 – DC04 +ZE25/25, (ZE50/50, ZE75/75, ZE100/100)		
			

Aluminizirani limovi EN 10327/EN 10154

			Debljina: 0,40 - 3,00 mm
			Formati: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
			Kvalitete: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D +AS60 (AS80, AS100, AS120, AS150)	
			

Aluzink limovi EN 10327/EN 10215

			Debljina: 0,40 – 2,50 mm
			Formati: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
			Kvalitete:
				a) za izvlačenje, oblikovanje i savijanje: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D +AZ
				b) za strukturne upotrebe, profiliranje: S250GD+AZ; S280GD+AZ; S320GD +AZ
			Oznake za nanos: AZ100, AZ150, AZ185, AZ200