BETONSKI ČELICI I ARMATURNE MREŽE

Betonski čelik, armaturne mreže, krivljena armatura i fert nosači

U okviru programa betonskog čelika i armaturnih mreža nudimo slijedeće grupe proizvoda:

 • betonski čelik
 • armaturne mreže
 • krivljena armatura
 • rešetkasti fert (statik) nosači

Opremljeni smo sa dva moderna armiračka pogona za proizvodnju obrađene armature. Pored toga nudimo uslugu ugradnje armature.

BETONSKI ČELIK


Betonski čelik DIN 488-2/DIN 488-1 B500B

Betonski čelik može biti hladno obrađen ili vruće valjan i upotrebljava se za armiranje betona.

 • Betonski čelik rebrasti u šipkama
  		  				šipke u dužini 6 m – u dimenziji od Ø6 mm do Ø16 mm
  		  				šipke u dužini 12 m – u dimenziji od Ø8 mm do Ø32 mm
  		  			
 • Betonski čelik rebrasti u kolutu
  		  				koluti – u dimenziji od Ø8 mm do Ø16 mm
  		  			
 • Betonski čelik glatki u šipkama
  						šipke u dužini 6 m – u dimenziji od Ø6 mm do Ø32 mm
  						šipke u dužini 12 m – u dimenziji od Ø14 mm do Ø32 mm
  		  			
 • Betonski čelik glatki u kolutu
  						koluti – u dimenziji od Ø6 mm do Ø12 mm
  						

ARMATURNE MREŽE


Armaturne mreže DIN 488-4/DIN 488-1

Armaturne mreže su izrađene iz hladno orebrenih šipki promjera od Ø4,2 mm do Ø10 mm. Šipke su međusobno povezane preko uzdužnih i poprečnih šipki, točkasto zavarenih na svim mjestima ukrštanja.

Tipizirane armaturne mreže imamo:

 • armaturne mreže – tip Q, obostrano nosive po dužini i širini
 • armaturne mreže – tip R, uzdužno nosive

OBRAĐENA (KRIVLJENA) ARMATURA


Obrađena armatura DIN 488-1

Obrađenu armaturu izrađujemo prema armaturnim nacrtima od rebrastog betonskog čelika od Ø8 mm do Ø55 mm.

 • kružne vilice, lukovi, prsteni, spirale i jahači
 • standardne i nestandardne vilice
 • armaturne koševi za pilote

Po završetku obrade u proizvodnji armatura se označava i pakira na način da se osigura identifikacija proizvoda i zaštiti od oštećenja do krajnjeg odredišta kupca. Po želji obrađenu armaturu također ugrađujemo


REŠETKASTI FERT (STATIK) NOSAČI


Rešetkasti fert (statik) nosači DIN 488-1

Rešetkasti fert (statik) nosači omogućavaju sve moguće intervencije na gradilištu, kao što su zamjena, ojačanje armature, vezivanje u masivne nosače i slično. Dužina šipki je 6 m ili 12 m, pri naručivanju veće količine dužina šipki može biti po dogovoru, ali samo do 12 m, a na dvije različite visine: 95 mm i 125 mm.