MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE

Pored ostalih metalurških proizvoda nudimo i bogat izbor materijala za zavarivanje:

 • Elektrode
 • Žice za zavrivanje
 • Prašci i paste
 • Punjene žice
 • Žice za lemljenje
 • Sprejevi za zavarivanje


ELEKTRODEElektrode se koriste za ručno elektrolučno zavarivanje. To je postupak u kome se upotrebljava obložena elektroda i električna struja. Struja može biti naizmjenična ili istosmjerna. Ona uspostavlja kontakt između elektrode i radnog komada, koji kali osnovni materijal i elektrodu. Tako nastaje sloj šljake koji štiti var od vanjskih utjecaja i usporava hlađenje zavara. Lučno zavarivanje je zbog svestranosti korištenja i jednostavnog postupka najviše korištena metoda zavarivanja.

Kod nas možete birati slijedeće elektrode:

 • nisko legirana celulozna, kisela i bazična
 • visoko produktivna
 • srednje legirana za sitnozrnate čelike, čelike visoke čvrstoće i čelike postojane pri povišenim temperaturama
 • visoko legirane feritne, austenitne, za vatrootporne čelike i posebne namjene
 • za navarivanje
 • za navarivanje dijelova otpornih na habanje i za udarno opterećenje
 • za navarivanje na bazi kobalta
 • za zavarivanje alatnih čelika i sivog lijeva
 • za obojene metale ALU i BRON
 • oplaštene za žlijebljenje i rezanje
 • ugljične, pobakrene
 • wolfram za tig-zavarivanje


ŽICE ZA ZAVARIVANJEŽice za zavarivanje se uglavnom koriste za zavarivanje cijevi, limova, posuda pod tlakom, armatura i za popravke na termoenergetskim uređajima.

Pobakrena žica za zavarivanje sadrži obično malo više Si i Mn, što se odražava na tvrdoći i čistoći vara. Povećan Si smanjuje osjetljivost na površinske nečistoće i omogućava gladak var. Pogodna je za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 640 N/mm². Također se koristi za zavarivanje kotlovskog lima, cijevi, čelika za brodogradnju, mikrolegiranih čelika i lijevanih čelika.

U zavisnosti od namjene, žice dijelimo na:

 • žice za zavarivanje u zaštitnom plinu MAG
 • žice za zavarivanje u mješavini plinova MIG
 • žice za zavarivanje u zaštitnom plinu TIG
 • za plinsko zavarivanje
 • za zavarivanje pod praškom
 • za zavarivanje aluminija i aluminijskih legura
 • za zavarivanje bakra i bakrenih legura.


PRAŠCI I PASTE ZA ZAVARIVANJEZavarivanje sa prahom spada u najjače elektrolučno zavarivanje. Tokom zavarivanja luk se uspostavlja između žice i osnovnog materijala. Pri zavarivanju, veoma je važan prah za zavarivanje koji ima zadatak da štiti var od oksidacije. Prah za zavarivanje u biti formira šljaku, koji omogućava otplinjavanje vara i sa time kvalitetan var.

Prah se dobiva iz kvarca, magnezita, dolomita, glinice i manganove rude. Prema kemijskom sastavu dijelimo ih na kisele, neutralne i bazične.

EPP (elektro lučno zavarivanje pod praškom) postupak zavarivanja se koristi za:

 • zavarivanje debljih materijala
 • zavarivanje nelegiranih čelika
 • zavarivanje malo legiranih čelika
 • zavarivanje visoko legiranih čelika

Primjeri proizvoda zavarenih EPP zavarivanjem:

 • varovi u brodogradnji
 • cijevi za cjevovode
 • kotlovi
 • mostovi


PUNJENE ŽICEPunjene žice su sastavljene tako da u sredini imaju punilo, a oko punila metalni sloj. Uloga sloja je prije svega zaštita vara, sporije hlađenje, dodatno dolegiravanje, čišći var i stabilizacija luka.

Punjene žice dijelimo na:

 • sa jezgrom
 • uvrnute punjene žice

Klasificirane su u standardima: SIST EN 758 i SIST EN 12071. Punjene žice kombiniraju dobre osobine ROV i zavarivanja sa čvrstim žicama.

Razlozi za povećanu upotrebu punjenih žica:

 • veća produktivnost zavarivanja zbog veće brzine otapanja
 • odtaljivanje kapljica ide duž vanjskog plašta žice, što rezultira širim lukom
 • omogućava dodavanje legirajućih i mikrolegirajućih elemenata


ŽICE ZA LEMLJENJESrebrni lem se koristi za:

 • popravke i gotove proizvode, serijsko lemljenje u industriji za lemljenje bakra, legure bakra, Ni-legure
 • za lemljenje pila, uređaja za hlađenje, uljne plamenike
 • u elektronici i instalacijama

Mesingani lem je pogodan za:

 • lemljenje mesinga, bakra, bronce, čelika i sivog lijeva