OBOJENA METALURGIJA

U okviru programa obojene metalurgije nudimo slijedeće grupe proizvoda:

 • Aluminij
 • Bakar
 • Mesing
 • Bronca
 • Cink
 • Olovo
 • Kositar

Aluminij i legure aluminija EN485-4/EN573-3/EN485-2

 • hladno valjane trake
 • hladno valjani limovi
 • toplo valjani limovi
 • legure u bloku
 • rebrasti limovi
 • ekspandirani limovi
 • hladno valjane obojene trake
 • okrugla cijev dobivena istiskivanjem
 • pravokutna cijev dobivena istiskivanjem
 • kvadratna cijev dobivena istiskivanjem
 • hladno vučena okrugla šipka
 • okrugla šipka dobivena istiskivanjem
 • hladno vučena šesterokutna šipka
 • hladno vučena kvadratna šipka
 • kvadratna šipka dobivena istiskivanjem
 • ravna šipka dobivena istiskivanjem
 • kutni profil dobiven istiskivanjem
 • U profil dobiven istiskivanjem
 • T profil dobiven istiskivanjem
 • građevinski profili
 • vučena okrugla žica
 • ljevačka legura

Bakar i legure bakra EN1172/EN1652

 • hladno valjana traka za građevinarstvo i elektrotehniku
 • hladno valjani limovi za opću upotrebu
 • hladno valjani limovi za elektrotehniku
 • cijev u kolutu
 • instalacijska cijev u šipkama
 • okrugla šipka za elektrotehniku
 • plosnata i kvadratna šipka za elektrotehniku
 • ploča za eroziju
 • varmat

Mesing EN1652/EN1652

 • hladno valjana traka za opću upotrebu
 • hladno valjani limovi za opću upotrebu
 • okrugla šipka za automate i kovanje
 • šesterokutna šipka za automate
 • kvadratna šipka za automate
 • plosnata šipka za opću upotrebu
 • kutni profil
 • cijev okrugla za automate
 • šuplje šipke različitih dimenzija za automate

Bronca EN1998

 • lijevana okrugla puna šipka
 • lijevana okrugla šuplje šipke
 • lijevane kvadratne šipke
 • lijevane plosnate šipke
 • lijevane šesterokutne šipke
 • hladno valjani limovi

Cink i legure cinka, anode, limovi i trake EN1179


Olovo u bloku i limovi DIN 1719


Kositar u bloku DIN 1704