OBLIKOVANI RAZREZ DEBELIH LIMOVA

Krojenje debelih limova nam omogućavaju tri numerički upravljana CNC stroja. Autogeno rezanje omogućava precizno rezanje svih različitih oblika ili za strojogradnju ili kao osnova za dalju obradu. Zbog termičkih opterećenja prilikom rezanja, potrebno je uvažiti promjenu ivice materijala, kao i moguće manje ogrebotine na površini materijala.

Linija sa “letećim škarama” je opremljena sa 7 valjaka za optimalno ravnanje limova debljine od 0,5 do 3mm i automatskim pakiranjem na palete.

Krojenje limova zasniva se na klasičnim nacrtima, skicama ili grafičkim datotekama različnih formata DXF, DWG,…,


Takav oblik nacrta omogućava dostavu preko elektronske pošte, što skraćuje vrijeme izrade ponude.

Što kupcu omogućava oblikovni razrez:

 • rezanje složenih i jednostavnih oblika
 • uske tolerancije u skladu sa standardom EN 9013
 • niži transportni troškovi
 • CAD / CAM (rezanje i strojna obrada)
 • skladište limova kod dobavljača
 • očišćeni proizvodi
 • troškovna i vremenska efikasnost
 • tako izrezani dijelovi su spremni za ugradnju
 • manji skladišni prostor za ulazne limove
 • manji troškovi vezani za otpad


Rezanje limova sa PLAZMA tehnologijom

Možemo rezati sve materijale koji provode električnu struju i koje je nemoguće rezati sa konvencionalnim plamenskim rezanjem (oxyfuel).

Materijal


 • toplo i hladno valjani lim iz konstrukcijskih i legiranih čelika.


Dimenzije rezanja:


 • 2.500 × 18.000 mm
 • d = 3 – 45 mm


Tolerancija rezanja:


 • po EN 9013 (+/- 2 mm), B-razred


Rezanje limova sa AUTOGENIM rezanjem


Materijal


 • toplo i hladno valjani lim iz konstrukcijskih i legiranih čelika.


Dimenzije rezanja:


 • 2.500 × 12.000 mm
 • d = 8 – 200 mm


Tolerancija rezanja:


 • po EN 9013, B-razred